Category

Organizacija lova

Lovni turizam

By | Organizacija lova, Vesti iz sveta lova | No Comments

Lovišta u Srbiji se ubrajaju među najpoznatija u Evropi. Prirodni potencijali za gajenje skoro svih vrsta divljači su povoljni, što dokazuju mnogobrojni vrhunski trofeji, svetski i evropski prvaci uzgojeni u srpskim lovištima. Od severa do juga Srbije, od ravničarskih predela Vojvodine do planinskih oblasti sa netaknutom prirodom.

Zimski lov

Zimski lov

Srbija ima preko 320 lovišta, na površini od oko 6.500.000 hektara, od čega sa oko 90% površina gazduju lovačka udruženja. U lovištima Srbije postoji 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća. Lovački savez Srbije utvrđuje Cenovnik ulovljene divljači, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje Kalendar lova. Lovištima gazduju šumska gazdinstva pod okriljem JP “Srbijašume i JP “Vojvodinašume”, kao i lokalna lovačka udruženja u okviru Lovačkog saveza Srbije. U Srbiji se proizvodi i kvalitetno lovačko oružje i izvozi širom sveta.

NAJČEŠĆE VRSTE DIVLjAČI U SRBIJI

Sisari: jelen evropski, jelen lopatar, jelen belorepi, srna, divokoza, muflon, divlja svinja, medved, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, ondatra, veverica, sivi puh, zec, lasica, vuk, divlja mačka, šakal, lisica, rakunoliki pas, tvor.

Ptice: siva čaplja, divlja guska, divlja guska lisasta, divlja guska glogovnjača, divlja patka gluvara, divlja patka kržulja, divlja patka riđoglava, jastreb kokošar, leštarka, jarebica kamenjarka, poljska jarebica, prepelica, fazan, liska crna, šumska šljuka, divlji golub grivnaš, divlji golub pećinar, divlji golub dupljaš, gugutka, grlica, sojka (kreja), gačac, siva vrana, svraka. Read More

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume – zahtev za dostavu podataka od korisnika lovišta za centralnu bazu podataka!

By | Organizacija lova, Vesti iz sveta lova

VAŽNO: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume – zahtev za dostavu podataka od korisnika lovišta za centralnu bazu podataka!

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume, je objavila Obaveštenje svim korisnicima lovišta, sa zahtevom za dostavu podataka – izveštaja za lovnu 2011./12. i za lovnu 2012./13. godinu. Obaveštenje je potpisao Perica Grbić, direktor Uprave za šume.

Traženi podaci se moraju popuniti na obrascima u elektronskoj formi na CD, u Excell tabelama, i dostaviti Ministarstvu, Upravi za šume, najkasnije do 10.05.2013. godine, radi formiranja centralne baze podataka o lovištima, kako je i predvidjeno Zakonom o divljači i lovstvu. Dostavljeni podaci će biti korišćeni kao zvanični, a za tačnost podataka odgovaraju ovlašćena lica korisnika lovišta pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Tekst obaveštenja sa zahtevom možete pogledati ako kliknete na sledeći link:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Zahtev

Obrazac za popunjavanje u elektronskoj formi, za 2011./12. godinu:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Obrazac2011-2012

Obrazac za popunjavanje u elektronskoj formi za 2012./13. godinu:

http://www.mpt.gov.rs/postavljen/60/Obrazac2012-2013

VAŽNO: u obrazcima se nalaze posebno rubrike-tabele za unošenje podataka o korisniku, za planska dokumenta, za brojno stanje divljači, za investicije, štete, nezakonit lov, i za hranu i medikamente, itd. Svaku rubriku-tabelu možete otvoriti klikom na odgovarajući reper pri dnu svake strane, ima ukupno 14 tabela za razne vrste podataka. Traženi podaci za tabele se nalaze u planskim dokumentima (lovna osnova i GPGL) i odgovarajućim rešenjima.

Nova radnja Trofej Commerce

By | Organizacija lova, Razno, Vesti iz sveta lova | No Comments

Poštovani prijatelji lova  i streljštva , obaveštavamo Vas da je otvorena nova radnja u Subotici  na adresi  Petefi Šandora 9 , kontakt telefon 024/557-616 .

U ovoj radnji moći ćete da kupujete svoju novu opremu za lov (termo odeću, košulje , prsluke , lovačke čizme , noževi , vabilice i dr…) , municiju  ili oružije .

Po prvi put smo ponudili i iznajmljivanje pušaka za strane lovce ili lovce amatere koji još nisu nabavili svoje oružije. Ukoliko se prvi put srećete sa lovom, naše ljubazno osoblje će Vas uputiti na bitne informacije koje su Vam potrebne kao i kratko upustvo u rukovanju oružijem .

Nadamo se da ćete pre nego što krenete u lov  navratiti u neku streljanu kako bi ste se obučili u rukovanju  sa oružijem. Ukoliko niste svratite do naseg Streljačkog Kluba Trofej , kako bi ste se pravilno obučili i izbgli neprijatnosti u rukovanju oružijem .

 

Još 13 ustanovljenih lovišta u Vojvodini

By | Organizacija lova, Vesti iz sveta lova | No Comments

U Službenom listu APV su objavljena rešenja o ustanovljenju još 13 lovišta u Vojvodini. Službeni list nosi datum 06. april 2012. godine!

Objavljen je takodje i javni konkurs za davanje prava na gazdovanje za više lovišta.

Rok za učešće na konkursu je 10 dana od dana objavljivanja.

Tekst javnog konkursa, kao i rešenja o ustanovljenju lovišta, počinju od 684. strane Službenog lista. Učitavanje traje malo duže, zbog obimnosti Sl. lista.

Read More

Lovce zbunjuju markice

By | Organizacija lova, Vesti iz sveta lova | No Comments
Najnoviji propis o obeležavanju ulovljene divljači i trofeja izazvao brojne nedoumice

Ako je u pitanju kaskanje za Evropom i njenim standardima u lovstvu, onda je pojava jednog novog propisa – o obeležavanju ulovljene divljači koja se stavlja u promet – u najmanju ruku nedovoljno pripremljen i zbrzan postupak. I još gore od toga, lovačke organizacije, pa i sam Lovački savez Srbije, nisu o tome dovoljno obavešteni, a propis je već delimično stupio na snagu!
Zvanično, na osnovu člana 67. stav 5. Zakona o divljači i lovstvu (”Službeni glasnik RS”, broj 18/10) Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije. Naime, kada se ulovljena divljač stavlja u promet (recimo u restorane ili u prodavnice), radi ostvarivanja i obezbeđivanja evidencije i praćenja od mesta ulova do krajnjeg korisnika, mora da bude obeležena i za nju mora da se izda prateća  dokumentacija, i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo i propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Read More