Još 13 ustanovljenih lovišta u Vojvodini

U Službenom listu APV su objavljena rešenja o ustanovljenju još 13 lovišta u Vojvodini. Službeni list nosi datum 06. april 2012. godine!

Objavljen je takodje i javni konkurs za davanje prava na gazdovanje za više lovišta.

Rok za učešće na konkursu je 10 dana od dana objavljivanja.

Tekst javnog konkursa, kao i rešenja o ustanovljenju lovišta, počinju od 684. strane Službenog lista. Učitavanje traje malo duže, zbog obimnosti Sl. lista.

Službeni list možete pogledati ako kliknete na sledeći link:

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2012/9/9_2012.pdf

Leave a Reply