Kako postati lovac

By 14/03/2012 May 11th, 2012 Vesti iz sveta lova

O ovome možete više saznati na sledećoj adresi http://www.ecolss.com/polaganje_lovackog_ispita.htm
Sva prava ovog teksta zadržava autor Lovacki savez Srbije

 • “Etički kodeks lovaca Srbije” je namenjen svim lovcima i lovcima pripravnicima.
 • “Priručnik za polaganje lovačkog ispita” je pre svega namenjen lovcima pripravnicima.Lovački priručnik, kroz pitanja i odgovore, vodi do uspešno položenog lovačkog ispita. Priručnik možete preuzeti ovde.
 • Lovački priručnik sadrži Dnevnik lovca   pripravnika.
 • Obaveza svakog lovca pripravnika je da godinu dana, koliko traje pripravnički staž, uredno vodi dnevnik svojih lovačkih aktivnosti i beleži radne i lovne akcije u kojima učestvuje. Tek nakon tog perioda, može se pristupiti polaganju lovačkog ispita.
 • Dužnosti lovca pripravnika
 • Poznavanje Etičkog kodeksa lovaca Srbije, koji je lovcu pripravniku putokaz i oslonac lovačkoj savesti za moralno ponašanje prema prirodi i divljači, uvek usklađeno sa stručnim pravilima, humano i sa poštovanjem.
 • Učestvovanje u akcijama izgradnje i održavanja lovno-tehničkih objekata u lovištu:
  -objekti za komunikaciju -lovačke staze;
  -objekti za osmatranje i lov -čeke;
  -smeštajni objekti -lovačke kolibe, lovačke kuće;
  -ostali objekti -mesta za probanje lovačkog oružja, izletišta…;
 • Prisustvuje stručnim predavanjima sa lovnom tematikom;
 • Učestvuje u akcijama izgradnje i korišćenja lovno uzgojnih objekata u lovištu:
  -proizvodni objekti -melioracija postojećih livada,   podizanje veštačkih livada, obrada polja i njiva za  divljač (remize), sadnja plodonosnog drveća i  grmlja;
  -objekti za skladištenje hrane;
  -objekti za ponudu hrane -hranilišta, solišta;
  -objekti za ponudu vode -pojilišta;
  -objekti za sprečavanje šteta od divljači;
  -prihvatilišta za divljač;
 • Učestvovanje u lovnim akcijama:
  -prikupljanje i iznošenje hrane za zimsku prihranu divljači;
  -prolećno brojanje divljači;
  -prolećno brojanje srneće divljači;
 • Uz konsultacije sa odgovornim licem -instruktorom, vodi dnevnik lovca pripravnika.
 • Obaveštenje za lovačka udruženja
 

 • Obaveštavamo lovačka udruženja da je potrebno da spisak lovaca pripravnika, (u spisku treba navesti ime, prezime i JMBG lovca pripravnika), dostave Lovačkom savezu Srbije, čime će izvršiti porudžbinu “Priručnika za polaganje lovačkog ispita”.
 • U skladu sa spiskom, iz kancelarije Lovačkog saveza Srbije, udruženjima će biti dostavljeni potrebni priručnici.
 

Leave a Reply