Lovišta u Srbiji se ubrajaju među najpoznatija u Evropi. Prirodni potencijali za gajenje skoro svih vrsta divljači su povoljni, što dokazuju mnogobrojni vrhunski trofeji, svetski i evropski prvaci uzgojeni u srpskim lovištima. Od severa do juga Srbije, od ravničarskih predela Vojvodine do planinskih oblasti sa netaknutom prirodom.

Zimski lov

Zimski lov

Srbija ima preko 320 lovišta, na površini od oko 6.500.000 hektara, od čega sa oko 90% površina gazduju lovačka udruženja. U lovištima Srbije postoji 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća. Lovački savez Srbije utvrđuje Cenovnik ulovljene divljači, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje Kalendar lova. Lovištima gazduju šumska gazdinstva pod okriljem JP “Srbijašume i JP “Vojvodinašume”, kao i lokalna lovačka udruženja u okviru Lovačkog saveza Srbije. U Srbiji se proizvodi i kvalitetno lovačko oružje i izvozi širom sveta.

NAJČEŠĆE VRSTE DIVLjAČI U SRBIJI

Sisari: jelen evropski, jelen lopatar, jelen belorepi, srna, divokoza, muflon, divlja svinja, medved, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, ondatra, veverica, sivi puh, zec, lasica, vuk, divlja mačka, šakal, lisica, rakunoliki pas, tvor.

Ptice: siva čaplja, divlja guska, divlja guska lisasta, divlja guska glogovnjača, divlja patka gluvara, divlja patka kržulja, divlja patka riđoglava, jastreb kokošar, leštarka, jarebica kamenjarka, poljska jarebica, prepelica, fazan, liska crna, šumska šljuka, divlji golub grivnaš, divlji golub pećinar, divlji golub dupljaš, gugutka, grlica, sojka (kreja), gačac, siva vrana, svraka.

LOVNI TURIZAM

U Srbiji postoje razvijeni programi lovnog turizma. Lovni turizam zahteva stroga pravila ponašanja od prelaska granice, prevoza do lovišta, obezbeđivanja dozvola za oružje i municiju, stručnih vodiča, kao i veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači. Lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištu samo uz posredovanje ovlašćene agencije koja ima zaključen ugovor sa korisnikom lovišta. Lovac mora da ima dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju nosi, kao i za lovačke pse. Može da puca samo na onu vrstu divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca. Za ulovljenu divljač i njene delove (trofej, meso, koža) lovac turista pre iznošenja iz lovišta plaća korisniku lovišta cenu po cenovniku lovačkog udruženja.

 

Sezone lova

Lovna sezona na jelene
Jelen 01.avgust – 14.februar
Košuta i tele 15.avgust – 28.februar

Lovna sezona na jelene lopatare
Jelen lopatar 16.septembar – 31.januar
Kosuta i tele 01.oktobar – 31.januar

Lovna sezona na srneću divljač
Srndać 01.maj – 30.septembar
Srna i lane 01.oktobar – 31.januar

Lovna sezona na divlje svinje
01.ma – 31.januar

Lovna sezona na muflone
01.oktobar – 31.decembar

Lovna sezona na zečeve
01.septembar – 29.februar

Lovna sezona na prepelice
16.jul – 31.decembar

Lovna sezona na divlje patke
01.avgust – 31.januar

Lovna sezona na fazane
16.oktobar – 15.januar

Leave a Reply