Streljački klub”TROFEJ”

Osnovan je 1994.godine.

Osnovna delatnost kluba je streljačka.

Na osnovu Pravilnika o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovodjenja i programa obuke za rukovanje vatrenim oružjem (“Službeni glasnik RS” br.1/99) i Rešenja MUP-a RS-Sekretarijat u Beogradu br.210-1/99 od 28.aprila 1999.godine i br.210-1/99 od 16.jula 1999.godine SK”TROFEJ” je ovlašćen za sprovodjenje obuke i izdavanje Uverenja o obučenosti u rukovanju svim vrstama vatrenog oružja:pištoljem i revolverom, lovačkom puškom, lovačkim karabinom i MK puškom.

Usluge obuke pružaju se kako gradjanstvu, tako i radnicima FTO. Od stupanja na snagu Zakona o oružju i municiji( 1999.god.), obuku je uspešno savladalo preko 7.000 kandidata. Ostvarena je značajna saradnja sa velikim brojem preduzeća i ustanova, Vojskom SCG, MUP-om R.Srbije itd.

Pored obuke klub pruža usluge kondicionog i rekreativnog gadjanja iz vatrenog i vazdušnog oružja.

 

SK”TROFEJ” poseduje strelište zatvorenog tipa sa dve pucaone sa ukupno devet streljačkih mesta:
1. pucaona dužine 25 metara sa 4 streljačka mesta i
2. pucaona dužine 15 metara sa 5 streljačkih mesta.
Obe pucaone su uredjene u skladu sa svim zakonskim propisima i odgovaraju standardima propisanim za obavljanje ove vrste delatnosti.
Pored standardnih meta-kružnih i grudnih koje se koriste za kondiciono gadjanje posedujemo i frontalno- pokretnu metu koja se koristi za gadjanje ciljeva u pokretu, do daljine od 15 metara, zatim IPSC i padajuće mete za praktično gadjanje.

 

SK”TROFEJ” se nalazi na Novom Beogradu, pored Auto puta Beograd-Zagreb, u objektu sportsko poslovnog centra “11.April”iznad Studentskog grada, sa odličnim saobraćajnim vezama i obezbedjenim velikim parking prostorom.

SK”TROFEJ” ima oko 1.500 članova. Učestvuje uspešno na takmičenjima i prvenstvima, kako u juniorskoj, tako i u seniorskoj konkurenciji.

Pored 1.500 članova SK”TROFEJ” čine:

Miodrag Žarković, osnivač i predsednik kluba,

Saša Penevski, gen.sekretar, trener-instruktor, streljački sudija republičkog ranga,

Dobrivoj Carević, trener-instruktor, streljački sudija,

Momčilo Radulović, predsednik ispitne komisije,

Milorad Kojić, dipl.pravnik, saradnik- predavač i član ispitne komisije i

Moma Matić, pravnik, saradnik- predavač i član ispitne komisije.